SATELLESFINANCE OÜ

Me pakume teile mõõduka hinnaga kvaliteetseid teenuseid ja konsultatsioone

Meie meeskond keskendub tulemuse saavutamisele ning on alati valmis oma partnereid aitama ja toetama

 

                 
               
             
           
         
       

Firmade registreerimine ja müük Eestis

Juriidilise ja ettevõtlustoe pakkumine, pangakonto avamine ja maksunumbri saamine.

E-residentsus

E-residentsus pakub unikaalseid võimalusi ettevõtlustegevuseks ning töötamiseks Eestis ja Euroopa Liidus.

Siseaudit

Riskijuhtimine ja ettevõte töö hindamine on mõeldud kahjude minimeerimiseks ning süsteemide ja protsesside efektiivsuse suurendamiseks.

Maksukonsultatsioonid

Maksuplaneerimine võtab arvesse äriotsuste maksumõju, mille eesmärgiks on reeglina maksukohustuste minimeerimine.

Finantsnõustamine

Ettevõtte finantsolukorra analüüs ja projektide majandusliku efektiivsuse hindamine tagab projektide eduka arengu.

Ärinõustamine

Ettevõtte majandustegevuse toetamine, dokumentide koostamine ja igapäevaste ülesannete lahendamine.

Raamatupidamise tugiteenus

Raamatupidamise korraldamine ja juhtimine ning aruannete koostamine on vajalik igas suuruses ettevõttele.

Koolituskursused

Kursustel ja seminaridel osalemine suurendab informeeritust ning aitab edukalt äri ajada ja ettevõtet juhtida.

         
           
             
               
                 
                   
                     

Miks SATELLESFINANCE?

                     
                       
                     
                     

Meie spetsialistid on kõrge professionaalse tasemega ja tõstavad pidevalt oma kvalifikatsiooni

                   
                                     
               
             
           
         
       

Raamatupidamiskursused ettevõtjatele

Alates 09.07.2021 omab SatellesFinance OÜ õigust korraldada raamatupidamiskursusi. Meie tegutsemist antud valdkonnas aktsepteerib haridusministeerium, kes väljastas meile tegevusteate, mille number on 224642. Loe pikemalt...

Hoolitsemine klientide eest

Meie meeskond on seadud endale eesmärgiks osutada kõrge kvaliteeditasemega teenuseid. Me hoolitseme selle eest, et meie partnerid saaks soovitud tulemuse, kui lahendada tuleb isegi kõige keerulisemaid ülesandeid. Konfidentsiaalsuse tagamine mistahes asjaolude korral on meie prioriteediks.

Lai spekter teenuseid

Lisaks nõustamisteenustele aitame me luua ja arendada ettevõtteid, esindame teie huve finants- ja riigiasutustes. Meie partneriteks võivad saada välisriikide juriidilised ja füüsilised isikud, kes soovivad tegutseda Eestis ja Euroopa Liidus.