Teenused

Raamatupidamise tugiteenus

Usaldage oma raamatupidamine meie spetsialistidele ja teil tekib rohkem tänu sellele rohkem vaba aega. Me oleme valmis pakkuma oma klientidele raamatupidamisteenuste täispaketti.

 

Me osutame raamatupidamise tugiteenust:

 •  ● Ettevõtetele;
 •  ● Mittetulundusühingutele;
 •  ● Füüsilistele isikutele;
 •  ● Korteriühistutele.

 

Raamatupidamise tugiteenus sisaldab järgmisi toiminguid:

 •  ● Algdokumentide vormistamine, selliste nagu näiteks müügiarved, kassaorderid, saatelehed, käskkirjad, sõidupäevikud, avansiaruanded jne;
 •  ● Töötajatele töötasu arvestamine ja väljamaksmine;
 •  ● Kõigi vajalike aruandeliikide koostamine, sealhulgas majandustegevuse aastaaruanded, konsolideeritud tegevusaruanded, aruanded vastavalt IFRS-i (rahvusvahelised finantsaruandluse standardid) reeglitele jne;
 •  ● Koostöö maksuametiga, mistahes deklaratsiooniliikide koostamine, mida seadusandlus nõuab;
 •  ● Koostöö krediidiasutustega, kõigi vajalike aruannete esitamine, mida vastavuses seadusega nõutakse;
 •  ● Koostöö kohalike võimuorganitega, kohalike maksude ja riigilõivude kontrollimine ning deklareerimine;
 •  ● Tegelemine võlgnikega (klientide, ostjatega), debitoorse võlgnevuse haldamine;
 •  ● Koostöö kaubatarnijate ja teenuseosutajatega, lepingutingimuste täitmise kontrollimine;
 •  ● Kohustusliku auditi läbiviimine vastavalt Eesti Vabariigi seadustele;
 •  ● Dokumentide arhiveerimine vastavalt seadusandlusele;
 •  ● Muud raamatupidamisega seotud tegevused.

Alates 06.09.2020 omab Satelles Saturni OÜ õigust korraldada raamatupidamiskursusi. Meie tegutsemist antud valdkonnas aktsepteerib haridusministeerium, kes väljastas meile tegevusteate, mille number on 217824. Samuti soovime teile teatada, et firmad Satelles Saturni OÜ ja Albiorix OÜ teevad omavahel täielikku koostööd.